Personal Coaching Usahawan

21 Jun 2020 | Aktiviti Terkini

Pada 20 June 2020, pihak pengurusan Pusat Internet Kg Surau telah mengadakan kelas ushawan kepada usahawan di perlis. Kelas yang diadakan di Pusat Internet Kg Surau ini telah disertai oleh seorang peserta yang merupakan penduduk komuniti dan kelas tersebut berlangsung selama 8 jam bermula dari jam 9.00 petang hingga 4.00 petang.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk memberi tunjuk ajar kepada para peserta mengenai cara-cara untuk menggunakan social media unruk meluaskan lagi pemasaran atas talian. Kelas ini dilihat mampu untuk mendidik peserta agar lebih “celik IT” supaya mampu bersaing dengan masyarakat bandar yang lebih terdedah dengan penggunaan ICT namun digunakan secara prihatin dan lebih efisian.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali